Program devítidenní starozákonní cesty

Cesta vychází z krajiny negebské, ve které se po povolání Hospodinem usídlil Abrahám a vrcholí v Galilei, která je pro křesťany symbolem naplnění Božího zaslíbení Mesiáše.

1. den – neděle /vyjití na cestu spolu s Hospodinem/

bohoslužba na začátek duchovní cesty v jednom z pražských kostelů, následně odjezd autobusem na Letiště Václava Havla Praha, odlet letadla v pozdních večerních hodinách

2. den – pondělí /putování do země zaslíbení s Abrahámem/

přílet do Tel Avivu, transfer z letiště do kláštera Beit Jimal (Beit Gamal), mše sv. v kostele sv. Štěpána, jednoduchá pikniková snídaně, návštěva Hebronu (jeskyně dvojitých hrobů – hroby patriarchů), návštěva Beerševy (studna přísahy /Abrahám a Abímelek/), Tel Beerševa, návštěva vádí Nachal Grar, procházka přírodní rezervací, ubytování, večeře a nocleh v kibucu Ce ́elim s možností koupání a odpočinku v teplé minerální lázni

3. den – úterý /putování pouští s Josefem Egyptským/

ranní modlitba v poušti, průjezd Negevskou pouští se zastávkami v Šivtě (kultivace pouště národy, světové dědictví UNESCO), v přírodní rezervaci Ejn Avdat (putování pouštním kaňonem s bohatou faunou a florou) a v Machteš Ramon (mše sv. v geologickém kráterovitém útvaru), příjezd do Aravského údolí, popř. Eilatu, ubytování, večeře, nocleh

4. den – středa /putování s Mojžíšem pouští a výstup na „horu“/

ranní modlitba na břehu Rudého moře, celodenní pěší putování Negevskou pouští obsahující v sobě i „výstup na vrchol“, mše sv. v poušti, prostor pro osobní meditaci v poušti (varianta pro „nechodce“ – celodenní koupání na břehu Rudého moře)

5. den – čtvrtek /putování s Jozuem zpět do země zaslíbené před hradby Jericha/

po snídani možnost vykoupání v Rudém moři, kolem 10.00 h odjezd od hotelu, průjezd pouští s pouštním piknikem a mší sv. uprostřed pouště, příjezd do Jericha, prohlídka Tel Jericho, ubytování, večeře, nocleh v Jerichu (popř. ubytování přímo v Jeruzalémě jako následující den)

6. den – pátek /Davidovo město Jeruzalém a Jižní Judské království, král v Izraeli/

po snídani transfer do Jeruzaléma (v případě noclehu mimo Jeruzalém), dopolední prohlídka Davidova města, Chizkiášova tunelu a Jerusalem Archeological Park (Davidson Center), odpoledne individuální program s možností prohlídky chrámu Božího hrobu, mše sv. v pozdním odpoledni, večeře a nocleh v Jeruzalémě

7. den – sobota /Království Severního Izraele a jeho proroci (Eliáš a Elíša)/

po snídani odjezd z Jeruzaléma na Keren Karmel/Muchraka (dle tradice místo zápasu proroka Eliáše s Baalovými a Aštertinými proroky), mše sv., polední pauza na oběd, odpoledne návštěva Megida (Tel Megido /světové dědictví UNESCO/), poté návštěva Tel Yizreel (sídlo Achaba a Jezabel), sestoupení k potoku Kišon v Jizre ́elském údolí, ubytování v kibucu Amiad, večeře a nocleh v Amiadu

8. den – neděle /politické katastrofy, pokračování života ze zaslíbení v křesťanství a judaismu/

snídaně v kibucu, ranní modlitba, účast na maronitské mši sv. s místní arabskou komunitou, krátké setkání po mši sv., transfer do Gamly, návštěva přírodní rezervace Gamla a národního parku Gamla – dle možnosti prohlídka ruin města zničeného Římany za první židovské války, přejezd do Kacrinu, návštěva a prohlídka „talmudické vesnice“, večeře a krátký odpočinek na pokojích v Amiadu

9. den – pondělí

cca ve 02.00 h odjezd na letiště, ranní odlet letadla, přílet do Prahy v poledních hodinách

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo k drobným změnám programu v rámci jednotlivých dnů.


CK KŘÍŽEK
je oficiálním partnerem
Katolického týdeníku
CK KřížekNajdete nás
na Facebooku
CK KŘÍŽEK s.r.o., Hájíčkova 206/15, Praha 4