Naše nabídka

Duchovní a poznávací cesta do Izraele - osmidenní novozákonní cesta po stopách Ježíše z Judské pouště do Jeruzaléma

Jedná se o duchovní cestu, jejímž cílem je poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa, životem Ježíše Krista a působením prvotní církve. Setkání s pátým evangeliem – jak Svatou zemi označuje i Benedikt XVI. – lze uskutečnit různým způsobem. Způsob této cesty nespočívá v uspěchaných návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž v pozvolném pronikání do biblické krajiny, do geografie Boží cesty s člověkem. Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a Galileu dorazí účastníci cesty v pátek odpoledne do Jeruzaléma, aby na místě prožili své osobní velikonoce. Program novozákonní cesty naleznete zde

.

Duchovní a poznávací cesta do Izraele - devítidenní starozákonní cesta po stopách zaslíbení daných Izraeli

Jedná se o duchovní cestu po stopách Starého zákona, jejímž cílem je hlouběji poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa a se zaslíbeními danými Izraeli. Setkání se Svatou zemí lze uskutečnit různými způsoby. Naše cesta nebude spočívat v uspěchaných návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž v pozvolném pronikání do biblické krajiny, do dějinné geografie Boží cesty s člověkem. Z krajiny negebské, ve které se po zavolání Hospodinem usídlil Abrahám, sestoupíme nejprve do Egypta, abychom poté společně s Mojžíšem vystoupali na horu Sinaj a s jeho nástupcem Jozuem vstoupili do zaslíbené země. V Jeruzalémě si připomeneme vznik izraelského království a následně se vydáme po stopách proroků volajících k obrácení. Galilea a Golanské výšiny nám připomenou mnohé katastrofy židovského národa i jeho vyhlížení Hospodina. Putování završíme účastí na arabské mši sv. v maronitské osadě Jish a návštěvou Kacrinu – centru židovské učenosti ve 4. – 8. století po Kristu. Budeme si tak moci uvědomit pokračování života ze zaslíbení v judaismu i křesťanství. Program starozákonní cesty naleznete zde

.

Pěšky do Jeruzaléma - osmidenní pěší putování Judskem s Biblí v ruce a batohem na zádech

Jedná se o pěší putování Judskými horami a Judskou pouští, jehož cílem je svaté město – Jeruzalém. Tato cesta nabízí jedinečnou možnost zažívat biblickou krajinu a nechat na sebe působit Boží slovo. Třebaže i ona prochází přes biblicky známá místa, poznávání při ní se neobrací v prvé řadě navenek ke kostelům a chrámům, nýbrž dovnitř do duše poutníka. Atmosféra prastarých poutních stezek, dech beroucí krása biblické krajiny i četná setkání s jejími dnešními obyvateli vytvářejí rámec tohoto putování. Ten, kdo se na cestu vydá, může přitom počítat s kvalitním a zároveň nevtíravým duchovním doprovodem. Cesta vyžaduje dobrou fyzickou a psychickou kondici. Denně se při ní ujde kolem 15 km v klimaticky i krajinově náročném terénu. Program této cesty naleznete zde

.


CK KŘÍŽEK
je oficiálním partnerem
Katolického týdeníku
CK KřížekNajdete nás
na Facebooku
CK KŘÍŽEK s.r.o., Hájíčkova 206/15, Praha 4