Přihláška k účasti
(objednávka cesty)

Přihlášku na konkrétní duchovní cestu do Izraele lze podat telefonicky, poštou či elektronicky na adrese cestovní kanceláře. Cestovní kancelář pošle zájemci formulář smlouvy o zájezdu. Zájemce vyplní smlouvu o zájezdu a se svým podpisem ji zašle cestovní kanceláři. Cestovní kancelář připojí ke smlouvě svůj podpis a podepsanou smlouvu zašle zpět klientovi. Klient následně na základě vystavené zálohové faktury bez prodlení uhradí zálohovou platbu ve výši poloviny ceny zájezdu na bankovní účet cestovní kanceláře (107 - 0908090237/0100). Zbylá částka musí být uhrazena na účet cestovní kanceláře zpravidla nejpozději 61 dnů před odletem.

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo v případě odstoupení od smlouvy ze strany klienta účtovat tyto stornopoplatky:

180 - 102 dní před odletem  10% z ceny objednaných služeb
101 - 62 dní před odletem  30% z ceny objednaných služeb
61 – 32 dní před odletem  50% z ceny objednaných služeb
31 – 15 dní před odletem  70% z ceny objednaných služeb
14 – 8 dní před odletem  90% z ceny objednaných služeb
7 a méně dní před odletem  100% z ceny objednaných služeb

Cestovní kancelář nabízí možnost uzavření pojištění storna duchovní cesty. Pojišťovna hradí v případě oprávněného storna cesty 80% z účtovaných stornopoplatků, 20% činí spoluúčast pojištěného.


CK KŘÍŽEK
je oficiálním partnerem
Katolického týdeníku
CK KřížekNajdete nás
na Facebooku
CK KŘÍŽEK s.r.o., Hájíčkova 206/15, Praha 4