Ohlasy klientů

Petře, moc děkuji celému týmu za úžasnou pěší poutní cestu do Jeruzaléma. To se nedá popsat slovy, to se musí zažít.

Hospodin ať Vám všem žehná. Věřím, že i tato pouť mi usnadní mojí životní pouť na cestě do Věčného Jeruzaléma.“

M. P., Teplice, 11. – 18. 3. 2018

Milí … díky za opravdu skvělý týden. Bylo to moc fajn připravené a provedené. Byl to u mě zásah do černého, a jak řekla jedna účastnice ´bylo to plnotučné´. Pán vám to odplať a žehnej vám v této službě i nadále!

I.M., Praha, 4. – 11. 3. 2018

Jsme vděčni za skvěle připravený program, za všechna místa, která jsme mohli vidět a na kterých jsme mohli setrvat. Děkujeme za pestrý, fundovaný a originální výklad, za duchovní doprovázení i za čas ticha. Mockrát děkujeme za přátelskou atmosféru a veškerý servis. A za možnost po Svaté zemi opravdu - aspoň chvílemi - putovat. Bylo to překrásné.

T.B. a I.P., Plzeň, 19. – 26. 3. 2017

Milá paní Heiserová, chci Vám aspoň touto cestou poděkovat za vše, co jste pro mne k tomu, abych mohla absolvovat poutní cestu s Vaší kanceláří, podnikla a udělala. Je to práce, která není běžně vidět... Jsem nesmírně vděčná za to, že v tomto uspěchaném světě, ještě existují lidé, kteří mají rádi svou práci a dokážou pomoci, poradí a nasměrují.

Jsem ráda a také si dovolují říci, že si nesmírně vážím, že jsem mohla byt součástí krásného požitku, který mi umožnila Vaše kancelář.

A.K., Ostrava, 19. – 26. 3. 2017

Ráda bych touto cestou poděkovala celému týmu za překrásnou a pro mně mimořádnou novozákonní pouť do Izraele… Už jsem procestovala a viděla v životě dost, ale takovýto balíček nebo přesněji ranec péče, vynikající organizace, překvapování, plynulosti, lehkosti a přitom preciznosti jsem ještě neviděla… Stále v srdci a myšlenkách se vracím na ta místa a vzpomínám…A tak chce se mi říct, že jsem plná radosti a vděčnosti a moc Vám děkuji.

P.P., Ostrava, 19. – 26. 3. 2017

Milý … Petře, … moc Vám děkuji za všecko: nejvíc za duchovní rozměr naší pouti, za Vaše zasvěcené, kultivované, citlivé doprovázení i osobní svědectví … ale i za dokonalý materiální "servis", díky kterému jsme se měli "jako v bavlnce". Za něj se sluší poděkovat i paní Heiserové, která nás tak laskavě a pečlivě zásobovala informacemi i milé paní Křížkové za její výborné buchty… Vám a Vaší práci Bůh žehnej…

M. Z., Brno, 7. – 14. 2. 2016

Chceme ještě touto cestou znovu celému týmu, i těm "v zázemí ", poděkovat za perfektně připravenou, skvěle zorganizovanou krásnou pouť do Izraele… A obzvlášť Petrovi, který se po celou tu dobu úžasné staral (daleko nad rámec svých povinností!) o to, aby se každý cítil dobře a nic mu nechybělo, spolu s Láďou dodával našemu putování duchovní rozměr… a při tom všem zápřahu byl stále pozorný a laskavý ke každému z nás… Díky Petře, bylo nám potěšením s Tebou spoluputovat :)

T. a L. D., Praha, 7. – 14. 2. 2016

Petře, po starozákonní cestě jsem si myslela, že jsem připravená na novozákonní putování a vlastně mě už nic nepřekvapí a nezaskočí.
Realita byla jiná :-)
Znovu mě ohromila dokonalost organizace, kterou jsem vnímala během celého našeho putování. Protože všechno bylo tak perfektně připravené, vypadalo to, že si všemi dny jen tak proplouváme a necháme se unášet mírným proudem… Oceňuji připravené materiály, texty, písně, všechna překvapení, která jste pro nás připravili. Oceňuji taky Tvoje služby jako průvodce. Zemi znáš perfektně, znáš obyvatele, dějiny, současnost. Vždy jsi připraven nabídnout radu nebo pomoc, když ji někdo potřebuje. Provádíš to s takovou samozřejmostí a grácií, že nikdo nemusí mít obavy o cokoliv požádat …. Bylo velmi příjemné navštěvovat místa, kde probíhaly události Nového zákona. Těší mě, že cílem cesty není navštívit všechno, ale naopak prožívat celou cestu v klidu a s dostatečným časem na doznívání slov, která na jednotlivých místech zazněla. Především oceňuji skutečnost, že samotná cesta a její prožití je cílem… To hlavní, za co chci poděkovat je úžasná duchovní náplň cesty. Opravdu jsem mohla prožít duchovní cvičení a jako bonus - ve Svaté zemi. Program byl vrchovatě naplněný až po okraj. Není možné vyjádřit slovy silné zážitky, které byly během cesty na pořadu každého dne…

S. D., Jihlava, 7. – 14. 2. 2016

Vážení a milí členové týmu CK Křížek, po absolvování pěší poutě do Jeruzaléma to u nás doma vypadalo, že už nebudeme slavit Vánoce. Tak jsme se cítili obdarováni! Naštěstí oslava Vtělení je přece jen větší než cokoliv pozemského; přesto si nejsem úplně jist, že naše putování bylo jen po zemi…
Velký dík všem, kteří jste na realizaci poutě participovali. Viděli jsme opravdu velké a úžasné věci, které učinil Pán, ba jsme se některých přímo dotýkali, šlapali po nich a v rozvažování o nich se naše srdce chvěla bázní z toho, že On jde s námi, je uprostřed nás.
To bylo něco!

I. a J. K., Chotíkov, 25. 10. – 1. 11. 2015

Vážení velice vám děkuji za krásný týden strávený ve skupině putující pěšky do Jeruzaléma. Patří vám velký dík za vzornou přípravu trasy a programu. Velký dík patří duchovnímu průvodci Otci Tomášovi a vaší průvodkyni Pavle Editě za jejich milý přístup a organizační schopnosti. Přeji vám ještě mnoho takovýchto putování a mnoho spokojených poutníků.

M. Z., Luka nad Jihlavou, 25. 10. – 1. 11. 2015

Včera jsme se vrátili z pouti po Svaté zemi a jsme nadšeni! Už dlouho jsme na zájezdu nezažili tak hezké společenství a příjemnou atmosféru. Toto byla už naše 3 pouť do Svaté země. Pavla je SKVĚLÁ! Otec Tomáš je opravdu dobrý farář :-) a profík! Výhled z teras v Ecce Homo úplně magický!
Děkujeme!

A. a J. D., Chrudim, 25. 10. – 1. 11. 2015

Milý Petře, dovol mi, abych Ti poděkoval, za skvělý zážitek, který jsi nám umožnil prožít. Byly to opravdu nádherné dny a stále jsme mohli oceňovat Tvoji naprosto dokonalou profesionalitu. Jsem pořád nadšený (a budu doporučovat a rozhlašovat)....

J. P., Poděbrady, 1. – 10. 11. 2014

Vážený a milý Petře, ráda bych... jménem svým i mé sestry... ještě jednou poděkovala za úžasnou Poutní duchovní cestu po Izraeli .... Všechno bylo bezchybně zorganizováno do nejmenších podrobností, včetně ubytování, perfektního průvodce ... a šikovného ochotného řidiče. Náš dík patří... také... Mireie Ryškové za hluboké znalosti a přitom tak civilní projev při jejím duchovním provázení celou cestou a také oběma kněžím..., jejichž promluvy při mších byly skvělé, za smysl pro humor a věčně dobrou náladu Vás všech. Byl to pro nás obě nezapomenutelný zážitek a věřím, že z této cesty budeme dlouho čerpat sílu a radost.

Moc děkujeme...

A. M., Praha, 1. – 10. 11. 2014

... nám se oběma celá ta pouť velice líbila i přes to, jak jsme s M. v mnohém rozdílní. Umíš to perfektně organizovat a obdivuji Tvou trpělivost celou tu skupinu "ukočírovat". My moc na organizované zájezdy nejsme, raději si to řešíme sami, ale v tak komplikované zemi, jako je pro nás Izrael jsme si netroufli a Tebou organizovaná pouť s tím "... všichni jsou zváni, nikdo není nucen ..." nejen nám ponechala dostatek svobody, abychom si to mohli prožít po svém.

J. T., Olomouc, 1. – 10. 11. 2014

Musím říci, že cestuji rád a myslím, že i dost, a přesto toto byl nejsilnější zážitek. I díky dokonalé organizaci, kterou člověk ocení, až když se vrátí, protože v reálném čase na místě je nucen „malinko“ zrychlit. Když o tom vyprávím – a to často – říkám, že jsme jeli totální tempo tam, kde se nejednalo o předmět pouti, v okamžiku, kdy jsme byli na místě, zničehonic klid, soustředění „na věc“. Fakt to fungovalo. .... nevím jak vyslovit, že to byla „značka ideál“, nebo-li jak by řekla moje dcera, „bomba“...

M. T., Karlovy Vary, 1. – 10. 11. 2014

Naše putování s vaší CK ... se vymklo všem našim představám. Převládající dojem je...nebyla to dovolená, nebyli jsme turisti, byli jsme poutníci po vlastních kořenech...našli jsme důvěrně známé...vrátili jsme se přeplněni dojmy a poznáním, něco podobného jsme ještě nikdy neprožili...

Š. O., Červenka, 26.10. – 2. 11. 2014

...děkuji Vám za zprostředkování naprosto výjimečných zážitků z Poutní duchovní cesty do Izraele (17. 10. - 26. 10. 2014), za doprovod na letiště, všechen servis, tiskové materiály, za zajištění mše svaté u maronitů. Byl to pro mne silný duchovní zážitek, na který stále myslím... Smekám před sestrou Pavlou Editou, před její trpělivostí, tolerantností a schopností "ukočírovat" tak nesourodou skupinu dospělých lidí ... Děkuji za vedené modlitby, zamyšlení i pečlivou přípravu duchovních textů... Smekám před Dannym. Pan Kedar je ten nejúžasnější průvodce, jakého jsem mohla mít. Jeho odborné encyklopedické znalosti snad ze všech oborů, jsou nepopsatelné ... velmi si vážím jeho lidské slušnosti a dobrého srdce.... Na konec bych ráda poděkovala ... za skvělé buchty (byly pro mne milým překvapením a chutnaly výtečně) :-)

B. P., Hostivice, 17. – 26. 10. 2014

Milí, chci Vám velice poděkovat za pěší pouť do Jeruzaléma. Stále ve mně rezonují myšlenky, obrazy, vůně... Díky za cestu, která byla promyšlena také, především, duchovně, a během níž jsme se skutečně mohli míst dotýkat, a Svatou zemi tak velice intenzivně zakoušet.

K. B., Chrudim, 30. 3. – 7. 4. 2014

...jinak Vám s manželkou velmi děkujeme za krásný a intenzivní zážitek. Program byl skvěle vymyšlen a vše perfektně klapalo. Nemáme jedinou negativní připomínku. A Pavla Edita byla skvělá průvodkyně a obdivovali jsme, jak si s naší skupinou uměla poradit...

J.P., Praha, 30.3. – 7.4.2014

Pěší pouť byla pro nás jednoznačně velkým přínosem a velmi děkujeme celému týmu CK Křížek za výbornou organizaci. Nejraději bychom jeli někdy znovu na pěší putování... Díky.

L.W., Praha, 30.3. – 7.4.2014

...děkuji všem spolupoutníkům za úžasné společenství během cesty i organizátorům za skvělou přípravu...

K. H., Lázně Toušeň, 30.3. – 7.4.2014

Milý Petře, chci ještě jednou moc poděkovat za týden v Izraeli připravený vaší kanceláří. Byl to nejhezčí týden v mém letošním roce. Bylo v něm totiž všechno - objevování tak rozmanité země, jakou je Izrael, společenství bezva lidí v čele s Laďou Heryánem, Danym a Tebou, hluboké duchovní okamžiky, moudrá slova... A vše do detailů nachystané, promyšlené, zorganizované. Děkuju Tobě i celému kolektivu vaší kanceláře, že nám toto umožnil...

D. M., Klobouky u Brna, 1. – 10. 3. 2014

Mil(í) ... chtela jsem vam podekovat uz drive nejen za uskutecneni poutni Novozakonni cesty , ktera uz byla pred dvema lety, ale ted uz i za Starozakonni cestu a zvlaste za ni. Novozakonni cesta je mozna pro vetsinu z nas jaksi duchovne blizsi, takze ji prozivame hloubeji a snad prispiva k upevneni nasi viry, priblizuje nam zemi a prostredi, kde se odehravaly pro nasi spasu tak dulezite udalosti. Starozakonni cesta vsak priblizuje nam narod , ktery si Hospodin vybral pro uskutecneni sveho zameru, jeho cestu k Bohu, i kdyz klikatou, jeho poklesky, ale i silnou viru ve spaseni. Nebyt jejich viry, nebylo by mozne ani pokracovani. Skoda jen, ze dalsi otazky, na ktere by clovek rad se zeptal, prichazeji az kdyz jsme doma a ubehne nejaka doba.

Dekuji Dannimu, ale i Chaimovi pred 2 lety a obema preji vsechno dobre.Ocenuji jejich snahu nezaujate nam priblizit svuj narod. Snad se nemusim ani zminovat, ze vse bylo zorganizovano, tak jak melo, coz je skoro uz samozrejme, kdyz se jede s CK Krizek!..

M. P., Kokta – Finsko, 1. – 10.3.2014

Držím Vám palce, aby se další poutě pěkně dařily a byl jste spokojen s tímto dílem a stále pokračoval kupředu v dobré spolupráci s Vaším personálem.

J.S., Brno, 15.2. – 24.2. 2014

Dobrý den! Chci Vám oběma ještě jednou poděkovat za krásnou duchovní cestu.

V.H., Brno, 15.2. – 24.2. 2014

Moc bych chtěla poděkovat za životní zážitek, kterým pro mě byla pouť po Svaté zemi s CK Křížek.Velký dík a obdiv patří naší průvodkyni Pavle Editě a p. Chaimovi kteří nás obětavě,zasvěceně a trpělivě provázeli. Pro mne to je splněný sen, ze kterého budu čerpat po celý zbytek života. Přeji vaší cestovní kanceláři hodně spokojených klientů

M.M., Plzeň, 15.2. – 24.2. 2014

Ráda bych Vám poděkovala za úžasnou starost o všechny poutníky. Cesta byla velmi pěkně připravena, prožila jsem tam průběh celého liturgického roku. Malé duchovní cvičení s Biblí v ruce. Každý den byl pro mne velkým obohacením… za což velmi děkuji. Sestra Pavla Edita nám postupně otvírala písmo na místech, kde žil Ježíš a Chaim Hájek nám obohacoval historii této země.

V.F., Brno, 15.2. – 24.2. 2014

Milý Petře, dovolte nám, abychom Vám... plni krásných zážitků ze srdce poděkovali za krásnou pouť do Izraele. Pokud to byla naše poslední cesta do Svaté země, byla plna zážitků, nejen vizuálních ale hlavně duchovních, prostě neměla žádnou chybu, byl to náš nejhezčí zájezd, který jsme doposud s kteroukoliv cestovní kanceláří absolvovali. Děkujeme Vám za pečlivě připravený a citlivě vyvážený program, který byl naplněn s přesností švýcarských hodinek a určitě každý z Vašich spolupoutníků si po jeho absolvování odnesl spoustu nezapomenutelných zážitků. Vaše péče o nás poutníky byla až dojemná a byli jsme překvapeni, co takový průvodce dokáže zvládnout. Poděkování patří i Vaší milé paní Terezce, která Vám byla oporou a posilou při někdy nelehkých situacích, které jste musel během duchovní cesty řešit. "Dany" to všechno ještě dotvářel svou roztomilou češtinou. Takže tisíce díků za Vaši perfektně odvedenou práci, ať Vám Pán svým požehnáním oplatí Vaši péči…

M.V., Praha, 16. – 25. 11. 2013

Milý Petře, chtěla bych... ještě poděkovat za skvělou pouť. Oceňuji výbornou a detailní organizaci a zvláště úžasný způsob zprostředkování kontaktu se Svatou zemí, díky kterému jsme se jí i za ten krátký čas mohli skutečně dotknout... Díky...

M. K., Plzeň, 16. – 25. 11. 2013

Dobré dny pane Petře,
před týdnem jsme se vrátili s Vámi z Izraele … opravdu duchovního putování.

Pozvolna si rozebíráme dojmy, poznání a jistě je toto na mnoho let, ledacos na celý život.

Musím přiznat, že jsem si nedovedl téměř nic představit co nás čeká!!! Jak vysokou kvalitu máte pro účastníky = spolupoutníky … poděkování je velmi málo, úcta je lepší a přesto nevyjadřuje dostatečně náš vděk…

Vy, Vaše manželka Terezka, pater Jiří a Dani jste skvělý tým... přejeme... zdar ve Vašem podnikání, které tolik obohacuje ostatní okolo Vás."

L. a M. A., Praha, 16. – 25. 11. 2013

Milý Petře, chtěli bychom Vám moc a moc poděkovat za všecko krásné, co jsme směli prožít a vidět a okusit na Poutní cestě do Izraele minulý týden. Pro nás to byla cesta zcela ojedinělá, o to víc jsme cenili to, jak bylo všecko výborně zorganizované a promyšlené, jak jste svou laskavostí a otcovským přístupem k nám poutníkům dokázal všecko řídit, jak jste to měl doslova "vychytané", jak jsme se dostali i do míst, kde je třeba velké množství lidí v jiných časech, kdy tam skoro nikdo nebyl, a směli ta místa vychutnat. Na tu večerní adoraci v Nazaretě nikdy nezapomenu. Taky to ubytování bylo skvělé, to, že jsme okusili poušť a pak zase to bydlení u sester a atmosféra takové té pohostinnosti a přijetí, ubytování v Jeruzalémě přímo na Via Dolorosa, prostě to celé nemělo chybu.

Patří Vám velikánský dík za všecko. Vyprošujeme Boží požehnání pro vaše další cesty i pro vaši rodinu a všechny, které nesete ve svém srdci...."

A. + J. L., Drásov, 16. – 25. 11. 2013

Dakujem,vsetko bolo velmi dobre pripravene a naozaj perfektna partia velmi milych ludi. Ocenujem profesionalny a zodpovedny pristup sestry Pauly a hlboky duchovny zazitok s duchovnym pastierom Michalom.

E. E., Bratislava, 10. – 17. 11. 2013

Pobyt v Izraeli byl pro mě zvláštním zážitkem a to zejména díky lidem, kteří ho realizovali a absolvovali se mnou.

I. K., Litvínov, 2. – 11. 11. 2013

Ďakujeme krásne za duchovnú púť do Izraela.

M. L., Sečovská Polianka, 2. – 11. 11. 2013

… a ještě jednou velký dík za organizaci skvělé poutní cesty do Svaté země

rodina H., dvůr Králové nad Labem, 2. – 11. 11. 2013

Milá CK Krížek, ďakujeme za úžasnú pútnickú cestu do Izraela ...

A. H., Vranov nad Topĺou, 2. – 11. 11. 2013

Bylo to krásné!

M. F., Trutnov, 27. 10. – 3. 11. 2013

...Petru Křížkovi skládáme tímto hlubokou poklonu za to, že svým neuvěřitelným nasazením dosáhl téměř nemožného, zájezd přes všechna protivenství opravdu zrealizoval a svým skvělým vedením umožnil cestovatelům prožitky a zážitky, na které se nezapomíná, ze kterých se žije.

...moc děkuji za Vaši trpělivost, ochotu a za péči, kterou jste dětem věnovali

...David se vrátil nadšený, fotky jsou překrásné. Děkujeme, že jste se o děti tak dobře postarali. Máme velkou radost , že se to povedlo.

...rád bych Vám poděkoval za organizaci zájezdu do Izraele, který se Jáchymovi moc líbil.

...jsem moc ráda, že jsem se rozhodla pro to, aby Kája do Izraele jela. Vrátila se nadšená, plná zážitků, její sms zprávy jsem si dokonce přepisovala, jak nadšeně a pozitivně působily. Takhle šťastnou, spokojenou a plnou života jsem ji dlouho neviděla.

... dekuji dr. Krizkovi, ktery byl opravdu skvely a citlivy i pouceny pruvodce. Nase Nikol byla nadsena a my s ni! Vsechny dny jsme s Vami znovu prozili, Nikol uz zpracovala na pocitaci na 400 fotografii, muselo to byt vse uzasne, vypravela nam den po dni s odkazy na bibli, z niz nam citovala. Tolik jsem toho ja sam pri navsteve Izraele neprozil!

reakce studentů a jejich fotogalerii ze společného putování po Izraeli si můžete prohlédnout zde.

z reakcí rodičů studentů Arcibiskupského gymnázia v Praze

... ve čtvrtek jsme vezly ... paní profesorku B. z letiště domů a cestou jsem naslouchala jejím dojmům z cesty a také velké pochvale, kterou jste si vysloužil, za organizaci zájezdu a hlavně za výjimečnou starost o děti....O víkendu nám vyprávěla K. a potvrdila mi, že lepšího průvodce než Vás si naše děti nemohly přát.... sama jsem projela kus světa a vím, jak je úžasné, když člověk může cizí kraje poznávat nejen jako běžný turista, ale prostřednictvím někoho, kdo místa dobře zná a má je rád a k tomu je duchovně spřízněný... proto bych Vám chtěla ... moc a moc poděkovat...

H. V., Praha, 8. – 16. 5. 2013

…Vůbec si nedovedu představit, že bych se do Izraele už nedostala, a že bych tam jela jinak než s CK Křížek! Přeji vám všem naplněný, radostný a úspěšný čas. A za všechen váš vklad do obohacování života druhých, který vůbec nelze penězi vyčíslit, mnohokrát děkuji!..

E. H., Praha, 7. – 14. 4. 2013

... cesta byla perfektní, připravená, poučná, zajímavou krajinou a množství informací, které jsem si nestačil ani zapisovat, i když jsem si dělal poznámky ...

P. N., Vranov u Brna, 7. – 14. 4. 2013

... Celý týden ve mně vše doznívá a věci se propojují a dávají do souvislostí a poznávám, že jsem prožila velmi intenzivní duchovní cvičení ... moc děkuji Tobě i Petrovi Vacíkovi - Ty ses nám věnoval jako vždy s velkým nasazením ... a Petr Vacík dokázal svými pohotovými duchovními impulzy povzbudit i v těch náročnějších chvílích... mám pocit, že jsme na této jedinečné pouti prožili všechno - krásu a úžas i únavu a strach, oázy i pouště, doslova i obrazně.... ještě jednou vřelý dík a mnoho Božího požehnání na všech dalších duchovních cestách do Izraele! ...

A. S., Brno, 7. – 14. 4. 2013

... moc a mockrát děkujeme nejen za fotky ,ale za celou neopakovatelně krásnou pouť ...

S. a P. B., Mladá Boleslav, 7. – 14. 4. 2013

Vážený .... Petře ...jsem moc vděčná Vám i KT za to, že jste mi umožnili starozákonní cestu v Izraeli ... Jako poprvé, i tentokrát byla cesta perfektně zajištěná nejen duchovně, ale i organizačně. I když jsem nemohla kvůli zdravotnímu stavu vše absolvovat, přesto jsem nesmírně šťastná. Také péče, kterou jste mi všichni věnovali ... díky Bohu a vám všem...

A. R., Plzeň, 16. - 25. 3. 2013

... pane Křížku, sice se zpožděním, ale o to vědoměji děkuji Vám i Vašim spolupracovníkům za myšlenkově a organizačně zcela výjimečný zájezd do Izraele. Zažil jsem jen jednou, podobně dobře připravenou, cestu ... Gratuluji Vám ke skvělým průvodcům - české Pavle, izraelskému Danielovi. Byli úžasní a starali se o nás jako o své děti. Náš duchovní průvodce, P. Přibyl byl také člověkem na svém místě... ještě jednou děkuji.

P. K., Liberec, 2. - 11. 3. 2013

S vděčností stále vzpomínáme na poutní cestu do Svaté země na začátku března, kterou připravila Vaše cestovní kancelář a které jsme se mohli zúčastnit. Pouť měla bohatý program a přinesla nám mnoho nových poznání. Byl to opravdu životní zážitek. Děkujeme Vám a přejeme všechno dobré.

E. M., Znojmo, J. K. Zlín, 2. - 11. 3. 2013

Vážení všichni z CK Křížek, chtěli bychom moc poděkovat za dokonale připravenou cestu, už uvažujeme o Starozákonní cestě příští rok. Sestra Pavla i páter Stanislav byli báječní a Daniel naprosto okouzlující. ... Ještě jednou díky, jsme stále duchem v Izraeli.

A. D., České Budějovice, 2. - 11. 3. 2013

Při výběru duchovního doprovodu -P. Stanislava Přibyla- jste měl také šťastnou ruku. Myslím, že všichni poutníci byli nadšeni jeho velmi lidským, vtipným, přívětivým a ochotným přístupem. Jeho homilie - velmi dobře připravené, zajímavé a vždy aktuální k tomu, co jsme prožívali. Ovšem musím ještě zmínit P. Svatopluka Pavlicu, děkana z Kyjova a ohromně milého, vtipného a vstřícného člověka, který se sice cesty zúčastnil jako "řadový poutník", avšak ochotně koncelebroval a doprovázel mše hrou na kytaru a zpěvem - výborně se P. Stanislavem doplňovali!

K. M., Praha, 2. - 11. 3. 2013

Vážení přátelé, po návratu z Izraele ... putování s vaší kanceláří, resp. sestrou Pavlou, panem farářem Zemkem i průvodcem Danielem mohu jen a jen chválit- mimořádně dobře připravené, obohacující, dle mého názoru velmi zdařilá kombinace doplňujících se přístupů. Jsem poměrně náročný cestovatel, přesto společné putování ještě překročilo má neskromná očekávání. Moc vám přeji, aby se vám dařily i další vaše cesty s poutníky...

M. H. Brno, 2. - 11. 3. 2013

... už je to více než rok, co jsme s Vámi a s naší farností navštívili Izrael. Protože jste tam spolu s námi prožíval počátky našeho těhotenství a nevíme, zda se k Vám pak nějaké info doneslo, rozhodli jsme se Vám něco málo napsat. Modlitby v Mléčné kapli byly vyslyšeny originálním Božím způsobem. Rodila jsem předčasně a to na začátku 6. měsíce těhotenství, pár dní před zákonnou hranicí pro záchranu miminek. Syn Prokop porod nepřežil, dal přednost sestře a už to neudýchal. Ale dcera Ludmila zabojovala jako drak a i díky modlitbám celé farnosti (modlili se po celé 4 měsíce, co byla v nemocnici, hodinu co hodinu ve dne v noci) jsme si ji po 124 dnech mohli odvézt domů z nemocnice. Narodila se s hmotností 560g. Tři měsíce bydlela v inkubátoru, postupně se naučila dýchat, pít z lahvičky a nakonec (to pak až doma) přišla na chuť i kojení. Přes svůj velmi předčasný příchod na svět nemá vůbec žádné zdravotní obtíže, ani ty pro takové malé kulíšky obvyklé - brýle, sluchové problémy, dýchací problémy, častá nemocnost... Jenom je oproti svým vrstevníkům poloviční =) a ve svých 13 měsících váží 6,4 kg. Alespoň není těžká na nošení =). Dnes už krásně sedí, leze, stoupá si všude, kde to jde... Posíláme pár fotografií, zvláště pak ty, na kterých je hrdou nositelkou izraelského šátku =). Děkujeme za krásný izraelský pobyt a hlavně za trpělivost s našimi "problémy" =) ....

manželé D. a L. z Prahy, 16. - 25. 2. 2013

Milý Petře .... děkuji... Byl to takový možná neumělý, pokus vyjádřit, jak moc jsem si uvědomovala, ... že se s Danym, ale nejen s ním, nejedná pouze o komerční vztah, ale že je v tom mnohem víc. A za tuto Vaši "přidanou hodnotu" Vám patří dík, protože to všechny zážitky umocňuje. Uvědomovala jsem si to denně - v poutních domech, s řidičem Hasanem, ale i při večerní adoraci v Bazilice Zvěstování P. Marie, nebo úžasném žážitku mše sv. u Božího hrobu. Na to se nedá zapomenout! Proto Vám za to děkuji, přeju Vám, ať se Vám daří v osobním i profesním životě, ať Vám Bůh žehná...

M. B., Praha, 16. - 25. 2. 2013

Milý Petře, děkuju pěkně za krásný zážitek z Izraele, tak skvělou a vtipnou vedoucí trojku jsem tedy nezažila... tu hromadu práce za tím samozřejmě vnímám, jako snad všichni, kdo pracují s lidma. Přeju další povedené výlety a těším se na starozákonní cestu…

A.O., Praha, 16. - 25. 2. 2013

... stále hloubám, co a proč ve mně tolik bojuje. Co je tak silné, že mně puká srdce. Proč puká srdce, když jsem se vrátila do zajetých kolejí, jaké před cestou do Izraele fungovaly. Dlouho jsem bojovala s vírou. Mám-li uvěřit a pakliže uvěřím, potřebuji-li k tomu i církev, mám-li se pokřtít a podstoupit církevní sňatek. Rozum tápal, hledal, zdůvodňoval, nakonec našel. Uvěřil. Ale i tak mně do Izraele nic nelákalo. Bůh je všudypřítomný. Odcestovala jsem jako doprovod svého muže. Vrátila jsem se jako znovuzrozená. Zavřít oči a nechat se unášet. Plout na vlnách společné modlitby, společné Lásky. Zavřít oči a vidět. Být tiše a přes to mluvit. Být v davu a přes to sám s Bohem. Být sám a přes to ve společenství. Já už nevěřím, já už vím. Děkuji ti Bože ...

X.Y., jaro 2013

Milá pani Heiserová, s veľkým oneskorením chcem Vám a panovi Dr.Křížkovi úprimne poďakovať za mimoriadky zážitok z pútnej cesty po Israeli (farnosť sv. Salvátora). V porovnaní s inými poznávacími zájazdami cesta bola logicky naplánovaná, ľudia, ktorí nás sprevádzali mimoriadne profesionálne a ľudsky pripravení. Bol to pre mňa aj moju sesternicu ... veľký zážitok, ktorý ma nielen povzbudil do ďalšieho vzdelania a viery, ale aj do ďalšieho cestovania. Doležití boli aj účastníci cesty, mladí aj starí, milí a trpezliví. Moc sa mi páčila sestra Paula a plánujem budúci rok absolvovať Starozákonnú cestu ( hovorili sme spolu o nej), tentokrát aj s manželom. Moc a moc ďakujem, doporučujem Vás ďalej svojim priateľom....

A. B., Praha, 2. - 11. 2. 3013

... chtěla bych Vám a celé Vaší CK velmi, velmi poděkovat za cestu do Izraele, jíž jsem se zúčastnila.

Byl to pro mne po všech stránkách opravdu velký zážitek. Musím říct, že ze strany Vaší CK bylo vše zorganizováno naprosto skvěle, nemám co vytknout... Průvodci o nás pečovali špičkově, jsou opravdu obětaví.

Líbila se mi hlavně koncepce celé cesty. Člověk si denně uvědomoval její výjimečnost.

Stálý, ale přitom nenásilný duchovní podtext, čas, který jsme měli na jednotlivých místech, individuální přístup na "exponovaná" svatá místa, rodinný charakter...

M. Z., Plzeň, 2. - 11. 2. 2013

Děkujeme Vám a všem Vašim spolupracovníkům za zprostředkování nádherné pouti do Izraele a velký dík prosíme pro Vaši paní manželku za výborné české buchty, to jsme taky nečekali.

Chceme poděkovat průvodcovskému “týmu” ve složení sestra Paula Edita, Chaim a P. Jan Regner, díky nimž byl duchovní rozměr pouti naprosto vyjímečný a nezapomenutelný, jsou to lidé hluboké a poctivé víry a ještě k tomu obrovských znalostí. Celý program pouti od začátku až do konce, ubytování a vůbec celá atmosféra této pouti byla skvělá.
Všem veliký dík!!!

V. a E. N., Jezeřany, 2. 2. - 11. 2. 2013

K Davidovu vodopádu (článek získal 3. místo v novinářské soutěži)


... s odstupem chceme ještě jednou poděkovat za skvělou poutní cestu do Svaté země. Byla to už naše třetí, ale jednoznačně nejlepší. Děkujeme za perfektní skladbu programu, připravenost do nejmenších detailů i za velkou péči o všechny účastníky.

Z. a H. M., Brno, 17. – 26. 11. 2012

... děkujeme za úžasnou pouť po nádherné zemi. Byla to naše nejkrásnější pouť ze všech tří. Myslím, že společenství bylo také výjimečné, soudržné, jako jedna rodina. A Vaše citlivé a starostlivé vedení vedení celé pouti bylo ještě k té vší kráse velkou přidanou hodnotou ke všem společným zážitkům.

I. R., Krupka, 17. – 26. 11. 2012

Moc vzpomínáme na naši pouť do Svaté země. Děkujeme za perfektní organizaci, velmi citlivé propojení "turistické" a "duchovní" náplně. Zážitky budeme ještě dlouho zpracovávat a z nich čerpat. Ještě jednou díky a přejeme Vám, ať se Vám ve Vaší práci daří!
P.S. Literární vložka s Kryštofem Harantem byla vtipná a milá. Člověka uklidní, když si přečte, že "Voda Jordánská jest vždycky kalná a bahnitá..."

V. a M. V., Česká Velenice, 17. – 26. 11. 2012

Chci vyslovit také poděkování za zájezd s Katolickým týdeníkem, který byl na podzim loňského roku. Stále na to vzpomínám i na to, s jakou pozorností a laskavostí bylo vše připraveno. Duchovní vedení, zajištění a průvodci byli opravdu vynikající. Děkuji.

O. S., Praha, 3. – 11. 11. 2012

Vřelé díky za poutní zájezd do Izraele. … byla jsem nadšená! To jsou zážitky, na které se nezapomíná, pořád se k tomu vracím. A bude to už nadosmrti… Líbila se mi ta duchovní poutní cesta, měli jsme na všechno dost času. Vzpomínám na P. Siostrzonka, na sestru Pavlu Hercikovou, jak nám všechno pověděla a vysvětlila. Také na židovského průvodce Daniela, který mluvil svéráznou češtinou.

M.V., Letohrad, 3. – 12. 11. 2012

Před chvíli dosedlo letadlo s účastníky novozákonní cesty na letišti Václava Havla. Jsme plni zážitků, radosti, dojetí a vděčnosti. Bylo to překrásné. … Všechno klaplo, všechno fungovalo, nálada byla skvělá, vztahy srdečné. Naši tři průvodci se ideálně doplňovali. Sestra Pavla Edita (na konci týdne už jen Pavlínka) byla dokonale připravena a vedla nás rukou pevnou a laskavou. Dany nás okouzlil od první chvíle svým zaujetím, humorem a tolerancí…. Otec Prokop byl jedním z nás účastníků a zároveň profesionální oporou pouti. Celá koncepce cesty měla výbornou dramaturgii a my budeme z toho jediného týdne nepochybně dlouho čerpat sílu, naději, poučení….

H. M., Praha, 3. – 12. 11. 2012

Včera jsme se s manželem vrátili z novozákonní poutní cesty po Izraeli a chceme poděkovat za krásné zprostředkování jedinečných zážitků. Děkujeme za báječnou organizaci, za skvělé průvodce. … Program byl skvělý, bylo na vše pamatováno, jak na biologické tak i na duchovní potřeby účastníků a to vše bylo doplněno krásou poutních míst. Přejeme Boží požehnání do Vaší další práce a hodně spokojených klientů

R. a P. G., Třinec, 3. – 12. 11. 2012

Rádi bychom poděkovali za celou poutní cestu. Tolik duchovních a také i poznávacích dojmů budeme zpracovávat dlouho. Sešla se velmi milá skupina poutníků … Lepší doprovod jsme si nemohli přát … Doufáme, že jednoho dne se zase všichni uvidíme. … Někdy zase na viděnou, nejlépe při nějaké budoucí pouti.

P. B., Praha, 3. – 12. 11. 2012

Chci Vám ještě jednou poděkovat za úžasný zájezd do Svaté země. … Bylo to naprosto skvělých 8 dní, jsme sice již dva týdny doma, ale vzpomínkami stále znovu prožíváme celé to putování… Děkujeme také za skvělé průvodce, Danny svými informacemi a P. Prokop a sr. Pavla Edita duchovními promluvami posunuli hodnotu zájezdu skutečně za hranice všedních dnů. Kéž Vám Bůh dává sílu a žehná Vaší práci.

H. a J. C., Blatnice pod sv. Antonínem, 3. – 12. 11. 2012

Malý příspěvek do archivu vděčných kliento-poutníků:
Putovat po Svaté zemi by mělo být především dějství mezi člověkem a Bohem. Je to ale možné v současném světě turistického průmyslu, pokud člověk nemá sílu, odvahu nebo schopnosti putovat sám po neznámé a politicky rozechvělé zemi? Útěchou všem, kteří si kladou podobnou otázku, budiž toto svědectví: pouť s Petrem Křížkem (záměrně neuvádím neosobní CK – Křížek) otevírá prostor, aby nastávala „setkání“ – se zemí, krajinou, živoucími lidmi – svědky vlastní i jiných duchovních tradic, s přáteli - spolupoutníky, s kulturní pamětí, se Slovem… také však setkání „jiného druhu“. Snad to způsobuje vynaložená osobní energie obětavého organizátora, jeho talent pro dramaturgii cesty, citlivost vůči ostatním lidem – Kdo ví? Jedno je jisté – domů jsem se vrátila plná vnitřní síly, která trvá.
Takové oživení přináší opravdová pouť.
Díky za to, Petře!

R. Š., Plzeň, 27. 10. – 5. 11. 2012

Naše babička byla s Vámi v termínu na přelomu října a listopadu a vrátila se nadšená a plná zážitků. Říkala, že všechny dojmy bude trávit ještě následujících 10 let.

Z. F., Praha/Bohuňov, 27. 10. – 5. 11. 2012

MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC Vám ... děkujeme za nádherný "výlet". Byl to pro nás mimořádný zážitek. Nádherné společenství, zklidnění, poznání, zdroj energie a klidu zároveň. Nebyl to jen obyčejný výlet, ale mám pocit jako by to byl jeden z kamenů, na kterých se dá stavět.

M. P., Ostrava, 20. - 29. 10. 2012

Izrael byl tak úžasný a nabitý, že jsem prostě nestíhala průběžně psát deník. Proto se k tomu vracím až po návratu. Některé dny jsem psala, jiné ne, tak to bude trochu neuspořádané, ale nevadí.

Ve šlépějích Ježíše - deník z cesty: 1. díl, 2. díl

M. D., Háj ve Slezsku, 11. - 20. 2. 2012

Když mi farní asistentka Paula vsunula po úterní večerní mši 25. října 2011 do ruky zelený letáček, strčila jsem jej do kapsy, ale doma jsem se na něj přece podívala... Tušila jsem, že to bude krásné. Ale že to bude TAKHLE krásné, to jsem nemohla vědět. Skutečnost je vždycky mnohem silnější a úplně jiná než jakákoli představa...

P. L., Praha 11. - 20. 2. 2012
Celý ohlas na Facebooku

Srdečně Vás všechny zdravím a neustále žiji skutečností: byl jsem ve Svaté zemi... chci Vám poděkovat za obsáhlé putování po stopách našeho Pána Ježíše Krista... byly to hluboké zážitky, z kterých budu čerpat do konce svého života... již to nebude jen „mlhavé“ místo, ale bude to skutečné místo... a děkuji Vám, že jste mi to umožnili shlédnout. Děkuji!...

B. H. (86 let), Znojmo, 19. - 28. 11. 2011

Milý Petře ...
dovolte mi, abych Vám touto cestou vyjádřil svoje veliké uznání za dokonalou "Duchovní pouť do Izraele". Dokázal jste obdivuhodným způsobem spojit svoje encyklopedické znalosti a organizační schopnosti do jednoho celku, ve kterém jeden aspekt doplňoval druhý a duchovní náplň byla zcela samozřejmou součástí dokonalého akordu ... průběh cesty byl dokonale vyvážený, nedělal z nás polykače kilometrů ... poskytoval dostatek času na zastavení, zklidnění a uspořádání nových zážitků ... zvláštní uznání si zaslouží Vaše schopnost najít si spolupracovníky, kteří jsou více než průvodci ... a moje speciální poděkování - ubytování v Jeruzalémě, v centru starého města, v nádherné historické stavbě bylo zážitkem již samo o sobě. Ještě jednou Vám děkuji za neopakovatelné zážitky ... Srdečný dík Vašim obětavým spolupracovníkům!

V. Š., Brno, 12. - 21. 11. 2011

.... cítím potřebu reagovat teď po jejím skončení. Program cesty byl skvěle připraven. Petr Křížek prokázal jako hlavní průvodce skvělé improvizační schopnosti a upravil v důsledku mimořádné nepřízně počasí plánované akce velmi pružně ke spokojenosti nás všech. Svým optimistickým přátelským přístupem dokázal stmelit kolektiv věkově dost nesourodý (šlo o poutníky ve stáří 16 až 80 let), takže jsme se nakonec cítili jako jedna rodina. Mně osobně poskytl Petr perfektní lekci praktikovaného křesťanství, především svou profesionalitou a nenásilným uváděním pravd naší víry do kontextu s životem v Izraeli, a to s respektem k odlišným pojetím. Obdivuhodný byl i výběr jeho spolupracovníků, jak místních specializovaných průvodců, tak zejména vikáře pražské studentské farnosti. Na tuto duchovní cestu jsme se s manželkou přihlásili jako jedni z posledních, neboť já jsem dlouho váhal, ale nyní prohlašujeme s radostí, že pro nás byla velikým obohacením a povzbuzením...

J. H., Praha, 12. - 21. 11. 2011

Já od našeho listopadového putování pořád hledám slova, která by vyjádřila moje nadšení z cesty... Ale pořád jsou to jen slova. slova. slova, kterými nedokážu vyjádřit to, co jsem na pouti s vámi zažila. Myslím, že jsem dost zcestovalý člověk a jsou všelijaká krásná místa, kam bych se chtěla vrátit. Toto ale bylo úplně něco mimořádného. Opravdu z takto dramaturgicky pojaté cesty se člověk nemůže vrátit stejný. Přicházely mi odpovědi i na některé moje nevyslovené otázky. Vrátila jsem se s hlubokou úctou k biblickému příběhu, ... a taky s velkým obdivem k lidem, kteří žijí v Izraeli...Těším se, že se mi podaří ještě jednou s vámi putovat.

J. Ch., Jihlava, 12. - 21. 11. 2011

... děkuji, že jsem mohla být s vámi na pouti ... změnilo to můj život,protože úplně jinak prožívám liturgii, denní modlitbu a Písmo svaté se stalo novým světlem ... děkuji za duchovní vedení Otce biskupa, sestry Pavly Edity a za skvělého průvodce Danyho ...

H. R., Praha, 29. 10. - 7. 11. 2011

Milá sestro,
jsem ráda, že cesta neskončila našim rozloučením na letišti. Ještě dlouho po tom, co jsme se rozešli, jsem se ohlížela po svých spolupoutnících ... myslím, že jsme měli štěstí, že jsme se sešli v takové konstelaci, v jaké jsme se sešli ... zážitky mám přímo nesdělitelné a myslím, že bude ještě dlouho trvat, než se mi podaří vstřebat všechno, co jsem prožila.

A. K., Březnice, 29. 10. - 7. 11. 2011

Milý spolupoutníku Petře ... chceme Vám ještě jednou poděkovat ... díky Vašemu citlivému pojetí poutě, celé pečlivé přípravě a obětavé organizaci to byla cesta skutečně duchovní ... Už když jste v autobuse na letiště vyprávěl o zrodu Vašich cest do Izraele, zaradovaly jsme se.... to, co jsme pak s Vámi deset dní zažívaly, předčilo naše těšení ... zakomponované prvky (dostatek času, který jsme věnovali tiché meditaci i společnému slavení mše sv., pěší putování krajinou, duchovní doprovázení ...) v nás zanechaly hluboké stopy ... k tomu patří vzácné a obohacující společenství i celé naší skupiny - v praktikované víře, srdečné pospolitosti i humoru ... když nyní slyšíme nebo rozjímáme evangelium ... vstupujeme do děje a událostí novým způsobem ... před námi se otvírá nová hloubka poznání a souvislostí ... díky.

M. Č. a O. Z., Olomouc, 22. - 31. 10. 2011

Milý Petře, těžko lze vyjádřit slovy naše veliké díky za všechno, co jste pro nás během této duchovní cesty udělal. Pán Bůh Vám to odplať!

44 spolupoutníků do Svaté země, 22. - 31. 10. 2011

Milý... Petře..., nastotisíckrát Vám děkuji za překrásnou pouť do Izraele. Bylo to všechno úžasné, jsem ráda,že jsem cestovala s Vámi. Já jsem tak pěkně zorganisovnou a naplněnou dovolenou ještě nejela. Měl jste plán cesty pečlivě rozepsán a téměř do minuty rozpracován. Také se mně moc líbilo, jak ... jste měl pro nás připravené texty písní. A také ubytování a stravování bylo perfektní. Ještě jednou velké poděkování...

J. R., Žatec, 22. - 31. 10. 2011

Milý pane Křížku, ... pořád ještě čerpáme ... z této nádherné cesty a z krásných duchovních zážitků a děkujeme Vám.

H. B., Ústí nad Labem, 22. - 31. 10. 2011

Milý spolupoutníku Petře, velký a upřímný dík za zprostředkování téhle úžasné cesty a za to obrovské nasazení, které jste vynaložil pro naši spokojenost, pohodlí a možnost hlouběji nahlédnout kořeny naší víry.

28 spolupoutníků do Svaté země, 9. – 18. 10. 2010

Som rad, ze som s Vami cestoval po Izraeli. Vase sluzby budem s radostou odporucat aj dalsim.

D.J., Topoľčany, 9. – 18. 10. 2010

Ve Svaté zemi jsem byla již jednou, před deseti lety. Nyní mě však zaujala náplň cesty, a to výrazně duchovní, a ta mě zlákala, že jsem jela znovu. A nezklamala jsem se. Mohu uvést svůj nejsilnější zážitek. Samotná poušť. Když jsem do ní vstoupila, okamžitě jsem se ocitla v jiném světě. Ve světě proroků, pouštních otců, ale hlavně jsem vnímala přítomnost Boha. Vím, že Bůh je vždy se mnou, ale tady to však bylo daleko silnější. Velmi silně mě oslovilo na začátku naší cesty slavení mše svaté v poušti. Totéž jsem prožila druhý den ráno, když jsme se modlili breviář v pouštní oáze kibucu Almog. Třetí silný moment následoval při společném rozjímání uprostřed rozlehlé judské pouště. To, co jsem prožila na začátku naší cesty po Svaté zemi, je pro mě těžko sdělitelné, poušť se musí zažít, aby jí člověk porozuměl. Během naší cesty bylo ještě mnoho jiných krásných momentů. Tento však je pro mě nejsilnější.

M.K. (z Věstníku společenství křesťanů farnosti Uhlířské Janovice V/2010)

Ráda bych Vám ještě jednou poděkovala za poutnickou cestu. Bylo to opravdu moc krásné, bezchybně připravené, velmi klidné, mile vedené a nesmírně obohacující. Nejlepší reklamou pro podnikání je pochvala před druhými. Takže Vám slibuji, že Vás budu chválit, kde bude možné….

H. P., Kolín, 9. – 18. 10. 2010

Chtěla bych vám moc poděkovat za duchovní cestu do Izraele. Bylo to opravdu něco velkého, byla to možnost, jak získat bližší představy o Kristu a bližší pochopení evangelia. Všechno na naší cestě vyšlo, děkuji, že jste se o nás tak staral, například v tom, abychom nečekali fronty. Ráda bych jela příští rok znova….

Š. H., Praha, 9. – 18. 10. 2010

Pane Křížek, srdečně děkujeme za fotky z obnovy křtu v Jordánu. S velkou vděčností vzpomínáme a ještě jednou Vám děkujeme za úžasné uspořádání a vedení cesty. Stále z těch zážitků "žijeme". Když jsme poprvé promítali fotky dětem a rodičům, trvalo to v sobotu 3 hodiny, dostali jsme se do půlky, v neděli další 2 hodiny. Velmi je to bavilo, seděli u toho povídání jako u nějakého thrilleru.

H. N., Třemošnice, 23.10. – 1. 11. 2010

Dobrý den, děkuji Vám za e-mail. Základem úspěchu celé cesty byl hlavně Váš plán a přístup, myslím že z českého průměru výrazně vyčnívá. Ten týden utekl jako chvilka, ale byla to intenzivní doba, a když jsem se vracel z letiště, měl jsem pocit, jako by mi odlétla část rodiny. Takže naopak já děkuji všem, setkání s nimi mě vnitřně obohatilo.

Ch. H., izraelský licencovaný průvodce, Jerusalem, 23. 10. – 1. 11. 2010

Na pouť do Izraele vzpomínám stále. Byla prostě nádherná….

manželé M. a H. K., Opava, 23. 10. – 1. 11. 2010

Cesta byla velmi pečlivě a promyšleně naplánována. Byl to opravdu zážitek duchovní i duševní. Přeji Vaší kanceláři Boží požehnání na další cesty.

E. S., Praha, 23. 10. – 1. 11. 2010

... Nicméně, připojuji se k velikému poděkování za cestu, kterou jsi zorganizoval. Opravdu to nemělo chybu ...

A. P., Karlovy Vary, 23. 10. – 1. 11. 2010

... ještě jednou děkuji za zprostředkování výjimečného cestovatelského a hlavně duchovního zážitku během putování po Izraeli. Vaše osobní nasazení jak v organizaci cesty, tak duchovním programu mohlo být inspirující pro všechny spolupoutníky, jak jste nás přátelsky oslovoval, zejména pro ty mladé. Věřím, že duchovní prožitky naší pouti nás budou provázet a oslovovat i v další době ...

J. C., Jihlava, 23. 10. – 1. 11. 2010

... vrátila jsem se včera z putování po Svaté zemi ...tato duchovní cesta byla opravdu výjimečná po všech stránkách, bylo to poznávání duší, duchem i tělem a nevěřila bych, že je možné za tak krátkou dobu tolik poznat a pochopit … chtěla bych poděkovat za perfektně připravený program a do detailů promyšlenou organizaci, ale především za osobní péči a doprovázení nás poutníků - udělal (jste) maximum pro to, abychom nemuseli moc řešit praktické věci a mohli plně prožít duchovní poselství "pátého evangelia" a zároveň nám mnoho předal i po duchovní stránce ...

A. Š., Brno, 23. 10. – 1. 11. 2010

Vše bylo výborné, obzvlášť průvodci, ale i to, jak byl program postaven. My i děti jsme byli všichni nadšeni, bezesporu nás to všechny hodně ovlivnilo, naše dcera Kristina řekla, že nikdy se za týden nenaučila tolik jako tam.

manželé M. a P. M., Praha, 20. – 29. 11. 2010

Češi, musíte rozumět, že takto jsme se dorozumívali během naší pouti po Svaté zemi s průvodcem Danym. Dany má české předky, ale sám se narodil v Izraeli a tak má jeho čeština půvabný nádech. Přesto jsme si výborně porozuměli a tak se chceme o některé jazykové zápletky či hlášky účastníků zájezdu podělit i s vámi... Někdy jsme byli z cesty a množství nových zážitků docela unaveni, to jsme se pak od Danyho dozvěděli, že: Možná jste unaveni, ale mě to vůbec, ale vůbec nezajímá ... A také to doplnil informací, že Pan Křižek je mišuge, když nám připravil tak náročný program. Ale my jsme za něj byli vděčni….

z článku „Kulampo? Ken!“ autora J.T. na www.ascczech.cz/rs/view.php?cisloclanku=2011010004

Zúčastnila jsem se duchovní cesty salesiánů - spolupracovníků do Izraele. Jsem moc ráda, že jsem jela. Velké díky Vám a všem Vašim spolupracovníkům za zajištění, organizaci a vše, co s tím bylo spojené. Díky patří i Vaší manželce za napečené buchty pro nás všechny. V poušti při první společné snídani jsme si na nich pochutnali. Pokračujte v pořádání takovýchto cest i nadále.

V. T., Pardubice, 20. – 29. 11. 2010

Děkujeme mockrát za pouť do Izraele, nemělo to chybu.

manželé J. a S. S., Fryšták, 20. – 29. 11. 2010

Milý pane Křížku ... velký dík za duchovní cestu do Svaté země s vaší cestovkou. Velice se mi to líbilo. Bylo to organizačně i programově velmi dobře připraveno.

J. K., Fryšták, 20. – 29. 11. 2010

... A co říci závěrem? Bylo to krásné. Jsme vděční za skvělou organizaci a duchovni doprovod. Komukoliv to finanční situace dovolí, další takovouto pouť do Svaté země velice doporučujeme.

z článku Jiřího a Boženky Šárkových „Opět ve Svaté zemi“, 14. – 23. 11. 2009
Věstník 1/2010 Farnosti Panny Marie Královny míru v Praze – Lhotce

... ráda bych ještě jednou poděkovala za pouť do Izraele. Moc se mi líbil Jeruzalém, ten příchod do Getsemanské zahrady byl perfektní ...

P. F., farnost u kostela sv. Jakuba Staršího, Praha – Stodůlky 14. – 23. 11. 2009

... chtěli bychom Vám ještě touto formou poděkovat, že jsme jako poutníci mohli s Vámi absolvovat úžasnou pouť po Svaté zemi. Vrátili jsem se obohaceni o nesdělitelné zážitky ...

P. H. a V. V., Praha, 14. – 23. 11. 2009


CK KŘÍŽEK
je oficiálním partnerem
Katolického týdeníku
CK KřížekNajdete nás
na Facebooku
CK KŘÍŽEK s.r.o., Hájíčkova 206/15, Praha 4