Program novozákonní cesty

Cesta probíhá od neděle do neděle. Smyslem tohoto časového harmonogramu je, aby cesta vrcholila třídenním pobytem v Jeruzalémě (pátek–neděle) zakončeným mší sv. v brzkém nedělním ránu.

1. den – neděle

večerní bohoslužba na začátek duchovní cesty buď v jednom z pražských kostelů či v místě, odkud skupina pochází, následně odjezd autobusem na Letiště Václava Havla Praha, odlet letadla v noci z neděle na pondělí

2. den – pondělí

přílet na letiště Ben Gurion v Tel Avivu, první mše sv. ve Svaté zemi uprostřed pouště, jednoduchá pikniková snídaně v poušti, přejezd k mnišským příbytkům v Jordánském údolí, procházka k mnišským příbytkům, seznámení se s mnišskou pouštní tradicí, prohlídka Kumránu (duchovní pozadí novozákonní doby, sekta esénů, vykopávky, jeskyně s kumránskými svitky od Mrtvého moře), polední pauza v Kumránu, odjezd do národního parku Ein Gedi, putování národním parkem Ein Gedi k Davidovu vodopádu, odjezd k Mrtvému moři, možnost vykoupání v Mrtvém moři, ubytování, společná večeře, nocleh

3. den – úterý

ranní modlitba v poušti, odjezd k Jordánu, návštěva tradičního místa Ježíšova křtu (Betanie za Jordánem), příležitost k obnově křestních slibů, odjezd do Betléma, prohlídka Betléma (chrám Narození Páně, Mléčná jeskyně, kostel sv. Kateřiny), odjezd na pole Pastýřů, návštěva a prohlídka pole Pastýřů a kaple Andělů, mše sv., příležitost k nákupu výrobků z olivového dřeva, odjezd do hotelu, ubytování, večeře a nocleh v Betlémě

4. den – středa

možnost účasti na mši sv. v jeskyni Narození v časných ranních hodinách, snídaně, odjezd z Betléma, příjezd do Nazareta, prohlídka Nazareta (bývalá synagoga, bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa – sv. Rodiny), polední pauza, odjezd do Kány Galilejské, bohoslužba slova spojená s možností obnovy manželských slibů v kostele Zázraku, ubytování, večeře a nocleh v Nazaretě

5. den – čtvrtek

ranní modlitba v poutním domě, odjezd z Nazareta, příjezd na horu Blahoslavenství, prohlídka areálu a kostela Blahoslavenství, přejezd do Kafarnaum, prohlídka areálu s jeho archeologickými vykopávkami, dle tradice někdejšího domu Šimona Petra, odjezd z Kafarnaum k hoře Tábor, pěší výstup na horu Tábor (pro méně fyzicky zdatné výjezd vozidly taxi), piknik na hoře Tábor, prohlídka baziliky Proměnění Páně, mše sv. na hoře Tábor, sjezd vozy taxi z hory Tábor, příjezd do Nazareta, společná večeře v poutním domě, fakultativní účast na eucharistické adoraci se zpěvy v bazilice Zvěstování, nocleh v Nazaretě

6. den – pátek

po snídani odjezd z Nazareta směrem do Jeruzaléma podél Jordánu, příjezd do Jeruzaléma, pěší putování údolím potoku Cedron do Getsemanské zahrady, prohlídka baziliky Všech národů, návštěva židovské páteční bohoslužby v synagoze, večeře, po večeři procházka večerním jeruzalémským Starým městem bez výkladu – sabat v Jeruzalémě, nocleh v Jeruzalémě

7. den – sobota

po snídani prohlídka Starého města, jeho čtvrtí, zdí, bran a kostelů, hory Sion s bazilikou Zesnutí Panny Marie, Večeřadlem a Davidovou hrobkou, Zdi nářků, křížové cesty (Via dolorosa) a chrámu Božího hrobu, odpoledne možnost duchovního programu na jednotlivých zastaveních křížové cesty, individuální volno, večeře a nocleh v Jeruzalémě

8. den – neděle

možnost osobní modlitby ve ztichlém chrámu Božího hrobu v brzkých ranních hodinách, mše sv. v poutním domě, prohlídka Chrámové hory (v závislosti na situaci), výjezd ke kapli Nanebevstoupení Páně na Olivové hoře a zakončení duchovního programu cesty, individuální volno, odjezd na letiště v brzkých odpoledních hodinách, odlet z Tel Avivu, přílet do Prahy kolem 21. hodiny

(Cestovní kancelář si vyhrazuje právo k drobným změnám programu v rámci jednotlivých dnů.)


CK KŘÍŽEK
je oficiálním partnerem
Katolického týdeníku
CK KřížekNajdete nás
na Facebooku
CK KŘÍŽEK s.r.o., Hájíčkova 206/15, Praha 4